ติดต่อเรา

Rational Precision Instrument Co., Ltd.
Address:
Shanglang Road, Xiabian District, Changan Town, Dongguan City, Guangdong Province, China
Tel: +86-769-85316127
Fax: +86-769-85330106

 
วัฒนธรรมองค์กร
หน้าปัจจุบันของคุณ:หน้าแรก-เกี่ยวกับเรา-วัฒนธรรมองค์กร

บริษัทกวางตุ้งหวั้นโฮเครื่องตรวจสอบตราสารแม่ยำจำกัดตั้งอยู่ที่ตำบลแห่งดีเด่นของประเทศจีน——ตำบลฉางอันเมืองตงกวาน บริษัทหวั้นโฮก่อตั้งขึ้นในปี๒๕๓๙ เป็นบริษัทผู้ประกอบการที่มีเทคโนโลยีสูงที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการวิจัยสินค้าที่มีความแม่นยำในด้านแสงอุปกรณ์ทดสอบในการออปติคอล เครื่องกล ไฟฟ้าของการบูรณาการและการพัฒนาการผลิตและการจำหน่าย

 

วัฒนธรรมองค์กรและปรัชญาการดำเนินธุรกิจ
คุณภาพซึ่งเป็นชีวิตของบริษัท  การให้บริการอย่างทุ่มเทกำลังใจคือหลักจุดประสงค์ และราคาที่เหมาะสมเป็นเป้าหมายของเรา ในขณะเดียวกันเราก็ได้ถือหลักการซึ่งลูกค้าเป็นเจ้าพ่อ ได้พัฒนาดีขึ้นอย่างไม่ขาดในเรื่องเทคนิค ยกระดับความสามารถในด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเรื่อง พยายามอำนวนผัลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพอย่างสูงแกลูกค้า และให้ผลประโยช์อย่างมากที่สุดให้แก่ลูกค้าด้วย

 

นโยบายและคุณภาพของบริษัท
ยึดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลัก โดยคุณภาพเป็นรากฐาน ตั้งใจให้ความบริการ ไม่หยุดการนวัตกรรม พยายามพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี อัตราการได้มาตรฐานของสินค้าย่อม≧๙๘% อัตราความยิมยอมของลูกค้า≧๙๐% อัตรการส่งของทันเวลา≧๙๘%

 

ปรัชญาของ บริษัท
ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลัก ลูกค้ามีความสำคัญ แสวงหาความพึงพอใจของลูกค้า
คุณภาพเหลือกว่าทุกอย่างแม่นยำถูกต้อง อำนวยสินค้าอันดีเด่น
ทำการนวัตกรรมอย่างต่อเรื่อง มีประสิทธิภาพอย่างรวดเร็ว  สร้างรายได้แก่ลูกค้า
รับจากสังคม ตอบสนองย้อมกลับสังคม พยายามพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี

 

ภารกิจของบริษัท
เสริมสร้างการบริหารของบริษัท พยายามยกระดับคุณภาพด้านการเทคโนโลยีอย่างต่อเรื่องเพื่อความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่รับจ้าง ลูกค้า ซัพพลายเออร์ และนักลงทุน ทำให้บริษัทได้บริหารดำเนินธุรกิจอย่างเหมาะสม เพื่อที่ได้พัฒนาอย่างต่อเรื่อง

สงวนลิขสิทธิ์ © Rational Precision Instrument Co., Ltd    จัดการ    E-mail